آیا استخراج ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ به صرفه است؟

زمان تقریبی مطالعه : ۱۰ دقیقه
آیا استخراج ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ به صرفه است؟
۹ مرداد ۱۴۰۰
111186