تفاوت سود هر سهم (EPS) و سود نقدی سهام (DPS) در معیارهای بورس چیست؟

زمان تقریبی مطالعه : ۱۰ دقیقه
تفاوت سود هر سهم (EPS) و سود نقدی سهام (DPS) در معیارهای بورس چیست؟
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
1582