دفترکل توزیع شده یا (Distributed Ledger) چیست؟

زمان تقریبی مطالعه : ۱۲ دقیقه
دفترکل توزیع شده یا (Distributed Ledger) چیست؟
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4664