دوره جامع آموزش بورس

Iran Stock Exchange Market Investment Training

این دوره هدیه است

برای دسترسی به این هدیه باید دوره
را خریداری کنید

مدرس دوره

دکتر کنعانی

مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی