دوره آموزش عرضه و تقاضا در بازارهای مالی

Supply and demand training course in financial markets

این دوره هدیه است

برای دسترسی به این هدیه باید دوره
را خریداری کنید

مدرس دوره

محمد حسینی

تحلیلگر و معامله‌گر بازارهای مالی.